Jaarverslag 2021 Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

Samenvatting Jaarverslag 2021 Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

KOM005/2022

Rapport 'Belang van leerlinge(n) onvoldoende onderzocht door school'

Brief aan staatssecretaris De Vries over de hersteloperatie toeslagenaffaire

KOM004/2022

Rapport 'Falende samenwerking tussen JBRR, RvdK en politie bij uithuisplaatsing'