Wij vragen de Kamerleden de minister te wijzen en aan te sporen op de volgende onderwerpen:

  • De besluitvorming in het passend onderwijs in lijn te brengen met artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en General Comment (GC) 14 door het belang van kinderen met een ondersteuningsbehoefte te onderzoeken en dit belang als eerste overweging mee te nemen.
  • Meer ambitie te tonen om vanuit het passend onderwijs te streven naar inclusief onderwijs.