De ombudsmannen ontvangen regelmatig klachten van burgers over de manier waarop Gecertificeerde instellingen (GI's) omgaan met hun klacht. In de brief staan aanbevelingen ter verbetering daarvan, alsmede voor de gehele jeugdbeschermingsketen. Het gaat naast de GI's om de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en Veilig Thuis organisaties (VT's).

Aanbevelingen

De Nationale ombudsman en Kinderombudsman doen vier aanbevelingen:

  • Betrek kinderen op een goede manier bij alle klachtenprocedures;
  • CreĆ«er een duidelijke en eenduidige klachtenregeling binnen de gehele jeugdbescherming;
  • Zet in op integrale klachtbehandeling (behandel de klacht vanuit z'n geheel);
  • Informeer volwassenen en kinderen over de vervolgstappen na een gegrond verklaarde klacht.

De ombudsmannen blijven de ontwikkelingen in de klachtafhandeling binnen de jeugdbeschermingsketen volgen.

Lees onze brief over de klachtenafhandeling binnen de jeugdbeschermingsketen