Recht om gehoord te worden voor kinderen onder de twaalf

Het eerste onderwerp is de leeftijd waarop kinderen het recht hebben gehoord te worden door de rechter. Kinderen onder de twaalf jaar hebben in Nederland geen hoorrecht. Volgens het Kinderrechtenverdrag zou er geen leeftijdsgrens moeten zijn. Kinderen jonger dan twaalf jaar hebben het recht gehoord te worden. De leeftijdgrens van twaalf jaar moet geschrapt of verlaagd worden.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft eerder aanbevolen de leeftijdsgrens te verlagen naar acht jaar. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft aangegeven deze aanbeveling niet over te nemen. Volgens hem biedt de huidige wet rechters voldoende ruimte om flexibel met de leeftijdsgrens om te gaan. Maar in de praktijk wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt.

Klachtenprotocol Kinderrechtencomité

Een ander punt is het zogenaamde derde facultatief protocol van het Kinderrechtenverdrag, ook wel klachtenprotocol genoemd. Kinderen kunnen een klacht indienen bij het VN-Kinderrechtencomité als zij van mening zijn dat hun rechten worden geschonden. Nederland heeft dit protocol nog niet goedgekeurd. De Kinderombudsman vindt het belangrijk dat dit alsnog zo snel mogelijk gebeurd. Zodat ook Nederlandse kinderen een klacht kunnen indienen bij het Kinderrechtencomité.

Lees onze input voor het commissiedebat over personen- en familierecht